هنرجوآموز

فیلم های کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

فیلم‌های کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

تمامی فیلم‌های تجارت الکترونیک و امنیت شبکه یکجا (حجم: 807MB)دانـلـود فایل

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۱ | معرفی تکنیک‌های مؤثر در ایده‌پردازیدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۲ | کاربرد روش اسکمپردانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۳ | انواع مدل‌های تجارت الکترونیکدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۴ | نقشه سفر مشتریدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۵ | ایجاد رایانامهدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۶ | ایجاد وبلاگدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۷ | ثبت دامنه در سامانه ایرنیک(IRNIC)دانـلـود فیـلـم

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۸ | ایجاد ارتباط بین دامنه و میزباندانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۰۹ | نصب فروشگاه‌ساز روی میزباندانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۰ | تنظیمات پنل مدیریت فروشگاهدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۱ | افزودن حامل به فروشگاهدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۲ | تنظیم واحد‌های پولیدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۳ | افزودن محصول جدیددانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۴ | نصب ماژول درگاه پرداخت اینترنتیدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۵ | مدیریت سفارش‌هادانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی | فیلم ۱۲۲۱۶ | استفاده از ابزار HotJarدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۱۷ | معرفی Router و Switchدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۱۸ | روش‌های اتصال به میکروتیکدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۱۹ | تنظیمات شبکه مسیریاب مجازیدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۰ | جدول مسیریابیدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۱ | راه‌اندازی DHCP Server در میکروتیکدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۲ | فرآیند NATدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۳ | ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه از طریق Queuesدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۴ | راه‌اندازی Hotspotدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب | فیلم ۱۲۲۲۵ | تنظیم مد اتصال اینترفیس بی‌سیمدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۲۶ | امنیت در شبکهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۲۷ | پویش آسیب پذیری با ابزار Acunetixدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۲۸ | انواع فایروالدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۲۹ | مسدود‌سازی درگاه در فایروال ویندوزدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۳۰ | انواع ترافیک در فایروال سخت‌افزاریدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۳۱ | ایجاد محدودیت زمانی برای کلاینت‌هادانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۳۲ | اجازه دسترسی به میکروتیک با PINGدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه | فیلم ۱۲۲۳۳ | مسدودسازی پویش درگاه میکروتیکدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۴ | نصب دوربین گردان (PTZ)دانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۵ | معرفی نرم افزار جانمایی دوربیندانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۶ | جانمایی دوربین بوسیله نرم‌افزاردانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۷ | استاندارد ONVIFدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۸ | نصب فیزیکی دوربیندانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۳۹ | تنظیم IE جهت بارگیری و نصب افزونهدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۰ | راه‌اندازی دوربین بوسیله IEدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۱ | تنظیم پارامترهای دوربین بوسیله IEدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۲ | راه‌اندازی NVR با استفاده از Wizardدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۳ | دسترسی سریع به برخی امکانات NVRدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۴ | معرفی رابط کاربری NVRدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۵ | تنظیمات NVR و دوربین برای ضبطدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۶ | بازبینی تصاویر ضبط شدهدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۷ | تنظیمات نگهداری و پشتیبانی NVRدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۸ | مدیریت NVR بوسیله رایانهدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۴۹ | مشاهده تصاویر روی گوشی‌های هوشمنددانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه افزار‌ها | فیلم ۱۲۲۵۰ | ارتقای NVR Firmwareدانـلـود فیـلـم

علی مانیان

شبکه و نرم افزار رایانه. به کارآفرینی و تجارت الکترونیک علاقه‌مندم. در حال حاظر بنیانگذار هنرجوآموز

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
دیدگاه‌ها

*
*

  محمد پاسخ

  فیلم 12237 اشتباه قرار داده شده
  لطفا اصلاح کنید.خیل ممنون از سایت خوبتون

   هنرجو آموز پاسخ

   سلام وقت بخیر
   ممنون بابت اطلاعتون، لینک بررسی و اصلاح شد.

  Pro. noooob پاسخ

  مرسی سایت خیلی ممنونم بابت مطالب خوبتون

   علی مانیان پاسخ

   سلام
   خواهش‌میکنم، امیدوارم مورد رضایتتون بوده باشه.

  محمد صالحی پاسخ

  دونه دونه دونه یه فیلم جدید تو سایتمونه یجوری میزون میکنه که مارو به بیست میرسونه دونه دونه آه دونه دونه آه

   علی مانیان پاسخ

   سلام
   ممنون از نظرتون با زمینه اهنگ محسن ابراهیم زاده❤

  Mehrnaz پاسخ

  ممنون که به ما دوازدهمی ها کمک میکنید.🌹❤😘😌

  Mehrnaz پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید..سایتتون عالیه عاااالی 😘😘😘😘😘 ایشاالله همیشه موفق باشین

   علی مانیان پاسخ

   سلام سلامت باشید
   ممنون، امیدوارم تمامی مطالب مفید واقع شده باشه.

  abbashabibi پاسخ

  سلام وخسته نباشی به تمام عزیزان که در راه اندازی این سایت دست داشتند خیلی خیلی ممنونم خیلی کمک کردید به ما دوازدهمی ها انشا الله که همین جور بدرخشید

   علی مانیان پاسخ

   سلام
   ممنون سلامت باشید.
   امیدوارم مطالب وب سایت برای شما و دوستانتون مفید واقع بشه.