هنرجوآموز

فیلم های کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فیلم‌های کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

تمامی فیلم‌های نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای یکجا (حجم: 1.3GB)دانـلـود فایل

پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه | فیلم ۱۰۱۰۱ | انواع حالت‌های نمایش پرونده‌هادانـلـود فیـلـم

پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه | فیلم ۱۰۱۰۲ | مرتب سازی پرونده و پوشه و درایوهادانـلـود فیـلـم

پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه | فیلم ۱۰۱۰۳ | استفاده از دستیارصوتی Cortanaدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه | فیلم ۱۰۱۰۴ | فشرده سازی با نرم افزارWinRARدانـلـود فیـلـم

پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه | فیلم ۱۰۱۰۵ | تنظیمات نرم افزار WinRARدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۶ | نقاشی در Paintدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۷ | ضبط صدا با Voice Recorderدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۸ | نرم افزارهای Weather, Skype, Map قسمت ۱دانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۸ | نرم افزارهای Weather, Skype, Map قسمت ۲دانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۸ | نرم افزارهای Weather, Skype, Map قسمت ۳دانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۰۹ | نرم افزار Alarm & Clock دانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۰ | انواع حافظه‌های جانبی قابل حملدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۱ | ضبط روی لوح نوری به کمکFile Explorer دانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۲ | ضبط روی لوح نوری به کمک Windows Media Playerدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۳ | انواع بدافزارهادانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۴ | نرم افزارهای امنیتیدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۵ | ایجاد کاربر جدیددانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۶ | تنظیمات حساب کاربریدانـلـود فیـلـم

پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۱۷ | تنظیمات Themesو Lock Screenدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۱۸ | اجزای نرم افزار ۲۰۱۶ Microsoft Wordدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۱۹ | قالب بندی در زبانه Homeدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۰ | ترسیم و ویرایش اشکالدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۱ | تنظیمات جلوه، رنگ و نور تصویردانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۲ | ویرایش SmartArtدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۳ | تغییر کادر سلول‌هادانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۴ | قدرت برقراری ارتباطدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۵ | نماهای پرونده ارائهدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۶ | قالب بندی و جلوه‌های گذاردانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۷ | جلوه‌های متحرک سازیدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۸ | صداگذاریدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۲۹ | دکمه‌های عملیاتی و ابرپیونددانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۳۰ | تنظیمات نمایش اسلایدهادانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۳۱ | زمان بندی و فیلم برداری از ارائهدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۳۲ | تولید بستۀ ارائهدانـلـود فیـلـم

پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری | فیلم ۱۰۱۳۳ | نشرهای آماده و سفارشی‌سازی آن‌هادانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۴ | رایانۀ بدون کیسدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۵ | روش خنک‌کردن کیس‌های مختلفدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۶ | تاریخچه سوکت‌های پردازندهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۷ | اندازه‌گیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۸ | نصب پردازنده و سیستم خنک کنندهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۳۹ | نصب ماژول حافظهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۴۰ | نصب کانکتورهای پنل جلوی کیسدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۴۱ | نصب کانکتورهای منبع تغذیهدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۴۲ | نصب کارت گرافیکدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۴۳ | نصب دیسک سختدانـلـود فیـلـم

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه | فیلم ۱۰۱۴۴ | نصب دیسک‌گردان نوری درون کیسدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۴۵ | ایجاد ماشین مجازیدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۴۶ | نصب ویندوز ۱۰دانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۴۷ | نصب سخت‌افزارهادانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۴۸ | چاپگر لیزری، سیاه‌وسفید و رنگیدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۴۹ | نصب چاپگردانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۰ | نصب پویشگردانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۱ | اتصال وب‌کم به رایانهدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۲ | تنظیمات میکروفندانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۳ | تنظیمات پشتیبان‌گیریدانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۴ | بازیابی از نسخۀ پشتیباندانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۵ | به روزرسانی ویندوز ۱۰دانـلـود فیـلـم

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل | فیلم ۱۰۱۵۶ | مدیریت برنامه‌های در حال اجرادانـلـود فیـلـم

علی مانیان

شبکه و نرم افزار رایانه. به کارآفرینی و تجارت الکترونیک علاقه‌مندم. در حال حاظر بنیانگذار هنرجوآموز

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
دیدگاه‌ها

*
*